Enver Aysever

stanbul Sözlemesi kadn mücadelesinin hakl zaferiydi. O günün koullarnda buna eyvallah denmesi tamamen siyasal manevrayd, öteden beri gördüümüz günü kurtarma tutumuydu. Ortadan kaldrlmasna armadm. Kadn mücadelesi daha da güçlenecektir.
Kararname ile iptal edilmedi anlama. Kararname cumhurbakanna yetki verdi, o yetkiyle iptal yapld. Yani Erdoan kendine yetki verdi. Öteden beri inatla dillenen tek adam düzeninin somut göstergesidir bu.
***
Bizde kadn hareketinin kökü eskiye dayanr, salamdr. Osmanlda güçlü kadn hareketi vard, Cumhuriyette de varln korudu, dirençle haklarn elde ettiler. Mustafa Kemal bu haklarn tannmasn salad. Devrim bu yolla taçland. Kadn varl önemli sçrama yapt, slam corafyasnda olduumuz düünülürse büyük itir. Hem mücadele verenler hem de bunu tanyan önder, saygy fazlasyla hak ediyor.
stanbul Sözlemesinin Türk aile yapsna uymad gerekçesiyle iptali ya da çekilme karar u soruyu gündeme getiriyor: Türk aile yaps nasldr?, Herkes aile deyince ayn tarifi yapyor mu?, en önemlisi Kadn haklar ile aile arasnda ne türden ba vardr? Kadn ve aile neden hep iç içe olmak zorunda, erkek için geçerli olmayan bu alg, neden kadn için geçerli? Yantn bildiimiz sorular elbette.
***
Boanm, yalnz olmay seçen, sevgilisiyle birlikte yaayan kadnlara bu toplumda yer yoktur. Karar ideolojiktir. deolojilerin sonu, tarihin sonu safsatasnn nerelere dek geldiini gördük. Kadn anne olarak sadece aile içinde görmek isteyen anlay, tüm kadn mücadelesine meydan okuyor. Tuhaf olan udur: kadnlarn kazanmlar tümü içindir. Meseleyi salt baörtüsü tartmasna indirgeyerek iktidar olanlar, imdi kendilerini buraya tayanlara da ihanet ediyor.
u halde bütün kadnlar ayndr, benzer yerden dünyaya bakar söylemi de yanltr. Kendini bu düzene mecbur ya da ait hisseden kadn ile özgürlük, eitlik, snf sava veren ayn deildir. Snfsal tartmalar yok sayanlar bir kez daha gördü ki toplumda kadn olmak, ikinci snf olmak anlamna gelir. çi kadn olmak çok daha altta bir yerdedir.
Kadn hareketinin yaygnlamas, tüm kadnlarn duyarl olmas önemlidir kukusuz. iddet varsl yoksul tanmyor. Ancak yerli yerinde snfsal mücadele ile desteklenmezse topal kalr. ktisadi güçsüzlük kadnlarn elini koluna balyor. Hedefsiz kavgay her zaman piyasaclk kazanr. O piyasa en çok kadn, kadn içiyi ezer, sömürür. Buraya elbette tüm ötekileri eklemek gerekir. Kadn hareketi tüm ötekiler için öncüdür.
***
Gelelim iin en önemli yanna, erkekler ne yapmal, ne yapacak? Ekranlardaki tartmalara bakyorum, kadn tartmasn erkekler yürütüyor. Olumlu, iyi niyetli olsalar bile bu kabul edilemez. En azndan bu süreçte, konunun açlacan bilen erkek konumac yayna çkmamaldr. Sorunu kadnlarn tartmas, anlatmas gerektiini söylemelidir. Program yapan kadn sunucular da erkekler yerine hemcinslerini öne çkarmaldr.
Esas mesele erkeklerin stanbul Sözlemesi ile kendi haklarnn da savunulduunu görmesidir. Her gün kadnlarn dövüldüü, öldürüldüü corafyada, kadnlar hakl olarak erkek katiller demektedirler. Söylemde kadn haklar savunur gibi görünmekle samimi mücadele verenler arasnda turnusol, stanbul Sözlemesidir.
***
Erkekler unu anlamaldr, kadnlarn bizim aklmza ihtiyac yok; bizim yol göstermemize, tepeden bakar kibirli söylemlerimize tahammülleri hiç yok! Eer destek olacaksak arkada durmay bilmeliyiz, aldklar kararlar desteklemeliyiz, aksi halde ilenen her cinayetin azmettiricilerinden biri oluruz. Açktr bu.
Kadn çiçektir, böcektir, kadnlar bamzn tacdr türü söylemler ii sulandrmaktadr, hiçbir anlam yoktur, kadnlar bu cümlelere tepkilidir. Kadn eit birey olarak görmemenin bahanesidir.
***
Her kadn kutsayacak kadar ahmak deilim elbette. Tansu Çillerle Behice Boran eitleyecek halim de yok. Zaten Çillergilleri, TÜSADçlar bu mücadele içinde göremezsiniz.
unu da örenelim artk kadnlarMIZ diye cümle kurulamaz. Kadn demek ayp ya da suç deildir, esas sorunlu söylem bayan sözcüüdür. Çabalayalm insan örenebilen bir varlk!